Colonizadores y libertadores

Simón Bolívar (c. 1828) por José Gil de Castro.

Simón Bolívar (c. 1828) por José Gil de Castro.


Historia de España